P. Aarts Geluidsanering & Monumentenrenovatie

logo Aarts Kozijnen Ramen Deuren

Geluidsanering

P. Aarts monumentenrenovatie en geluidsanering is gespecialiseerd in het vervaardigen van ramen, deuren en montage-kozijnen die zijn afgestemd op de hoge akoestische eisen zoals hoogwaardige kierdichtingen en detailleringen voor dikke tot zeer dikke beglazingen ingepast in de details van bestaande voor- en naoorlogse woningen en monumenten.

Dit doen wij in samenwerking met bedrijven die onder beheer van Bureau Sanering Verkeerslawaai  (BSV) werkzaamheden uitvoeren voor het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en andere overheden, in het kader van de Wet geluidshinder, en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het beperken van geluidshinder in Nederland. De Wet geluidshinder is een rijkstaak op het gebied van de geluidsanering vanwege weg- en railverkeerslawaai.

Logo Aarts Monumenten renovatie

Monumentenrenovatie

Het bewonen van een monumentaal pand vraagt om bijzonder onderhoud, dat gebonden is aan wet- en regelgeving vanwege de historische waarde en de beschermde status. Meestal krijgt u te maken met de gemeente bij wie u een omgevingsvergunning dient aan te vragen. Vervolgens vraagt het onderhoud of restauratie om speciale materialen en technieken.

P. Aarts Monumentenrenovatie is een officieel erkend en geregistreerd bedrijf dat nog het oude ambacht beheerst en dus in staat is om uw pand volgens de richtlijnen aan te passen, te verbouwen of te restaureren.

Voor meer informatie over monumentenrenovatie kijkt u op http://www.monumenten.nl of https://www.monumenten.nl/regionaal/bedrijven/aarts-meubelmakerij-timmerwerk

Referenties:

Hieronder treft u een overzicht aan van de gemeenten in wiens opdracht wij o.a. geluidsanering en/of monumentenrenovatie hebben toegepast:

 • Gemeente Waalwijk (geluidsanering en monumentenrenovatie)
 • Gemeente Riethoven (monumentenrenovatie)
 • Gemeente Geleen (geluidsanering en monumentenrenovatie)
 • Gemeente Maastricht (geluidsanering en monumentenrenovatie)
 • Gemeente Amsterdam (monumentenrenovatie)
 • Gemeente Helmond (geluidsanering)
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch (geluidsanering en monumentenrenovatie)
 • Gemeente Rozendaal (geluidsanering en monumentenrenovatie)
 • Gemeente Tilburg (geluidsanering en monumentenrenovatie)
 • Gemeente Eindhoven (geluidsanering en monumentenrenovatie)
 • Gemeente Rosmalen (geluidsanering en monumentenrenovatie)